Nettgalleri | Buy art online | Kjøp kunst på nett | Gulden Kunstverk | art as investment

Terje Gr°stad

View artworks by this artist

FOTO: KNUT HEGGENES

Terje Grøstad, f. 1925 i Drammen

Utdannelse:
Elev av Karl Høgberg på SHKS, 1945, Bjarne Engebrets Malerskole, 1946 -1947, elev av prof. Per Krohg ved Statens Kunstakademi, 1950.

Men blant publikum er han kanskje mest kjent for sine Iyriske farvetresnitt. Motivmessig er det de frodige norske landskap som star særlig sentralt i Terje Grøstads kunst.
- Siden jeg i 1950 laget mitt første tresnitt, har det vært en del av min hverdag, forteller Grøstad. Tresnittet er den eldste grafiske teknikk vi kjenner.
Fargetresnittet har store muligheter til kunstnerisk uttrykk. Det brukes en plate til hver farge. Ofte er det en omstendelig prosess med skjæring, prøvetrykking og korrigering av plate og farger for det blir et ferdig resultat.
Jeg liker materialets motstand, og dette at det krever noe rent håndverksmessig. Redskapen som blir brukt preger også arbeidet, med treskjærerjernenes spor i platene. Det er inspirerende å arbeide med tregrafikk, sier Grøstad.

Rolige, avstemte fargeakkorder preger Terje Grøstads bilder, og vi fornemmer en slags mollstemt høysang til tilværelsens blå timer og til det enkle menneskets gode liv, nærhet med jord og skog og alt som gror.

Separatutstillinger, i utvalg:
Kunstnerforbundet, Oslo 1960, 1966, 1973 og 1975
Galleri Per, Oslo 1962 og 1967
Galleri Arctandria, Oslo 1990 og 1992
Trondheim Kunstforening 1961, 1978 og 1984
Galleri Hanne, Trondheim 1993
Bergens Kunstforening, 1964 og 1973
Galleri Parken, Bergen 1983, 1987, 1989 og 1992
Galleri Koloritten, Stavanger 1982 og 1986
Skiens Kunstforening, 1962, 1967, 1970, 1973, 1977 og 1985

Innkjøpt:
Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Bergen Billedgalleri, Trøndelag Kunstgalleri, Lillehammer Kunstgalleri, Røros Kunstgalleri, Mationalmuseum Stockholm, Oregon State University, USA,Kunst i Skolen og Kunst pa Arbeidsplassen, og flere andre kunstsamlinger i Norge.