Nettgalleri | Buy art online | Kjøp kunst på nett | Gulden Kunstverk | art as investment

Kristian Evju

Welcome to the opening reception Saturday 28. August 2 PM 

Click to download show poster for your bulletin board.
 

 
Kristian Evju, "Deer bags"

" Limbus"
separatutstilling, maleri og tegning
28. august - 19. september 2010

Spenning og nitidig håndverk  I Kristian Evju’s prosjekt tar han med sylskarp og hyperrealistisk teknikk for seg begrepene ”suspense” og ”limbo”. Suspense handler om tid og kronologi - det vil si hva som har skjedd, og spenningen i forhold til hva som kan skje. Komposisjoner og valg av motiv er intuitive og forholdsvis tilfeldige med en underliggende basis i det som best kan beskrives som en visuell filtreringsprosess og visuelle preferanser. I utstillingen “Limbus” lar Evju alle elementer av interesse spille inn i motivvalgene. Som i en drøm spiller ikke logikk eller sannsynlighet nødvendigvis noen rolle. Det er den frie assosiasjonen som teller - tilfeldige tanker er ikke inntrengere, men naturlige medspillere.
Kristian Evju, født i Lyngdal i Numedal i 1980, har studert ved Edinburgh College of Art i Skottland, og er i ferd med å gjøre ferdig masteroppgaven ved Chelsea College of Art and Design. Limbus blir hans tredje separatutstilling før masteroppgaven, og har derfor spesiell betydning for kunstneren, siden arbeidsprosessen naturlig nok vil gå igjennom endringer.
 
www.kristianevju.com